Share mã giảm giá Lazada 12.12 ngon hơn người yêu cũ của bạnTổng hợp mã giảm giá 12.12 Lazada :

  • Dell OffIcial

Gồm các mã 200k-300k-500k-1,212k áp dụng mọi đơn trong đó có 3 sản phẨm dưới 1,212k  để anh em áp dụng voucher.

Link gian hàng :

 https://s.lazada.vn/s.ZGyFR

Link sản phẩm 500k : https://s.lazada.vn/s.ZGxfM

Link sản phẩm 1000k : https://s.lazada.vn/s.ZuYlT

  • LG Flagship

Có 3 mã 200k-300k-500k-1,212 áp dụng mọi đơn.

Link gian hàng : 

https://s.lazada.vn/s.ZGxf9

Link sản phẩm 1,290k https://s.lazada.vn/s.ZGpip

  • Coocaa Flagship

Mã 100k mọi đơn

Link gian hàng :

https://s.lazada.vn/s.ZuYlS

  • Iamfinefine 

Có 1 mã ngon 192k

Link gian hàng :

https://s.lazada.vn/s.ZGDvh