Tools Trao Đổi Sub V2.0 By TranThangIT & Trần Văn

Dưới đây là 2 Tools TraoDoiSub được mình Mods từ Source Code của TDS.COM
 
File Type: 130KB PHP File
TranThangIT 
Lưu ý:

  • Đây là tools miễn phí vui lòng anh em không mang đi bán và cho thuê.
  • Tools được mình và Tran Van mods dễ dùng hơn các tool khác mong được sự ủng hộ từ anh em.
  • Có lỗi gì về tools anh em bấm vào nút liên hệ phía dưới.