ID APPLE CẬP NHẬT 24/24H LATEST UPDATE 13/9/2020

TranThangIT Share

Mật khẩu sẽ được đổi liên tục nên các trường hợp sai mật khẩu khi sử dụng lâu dài hay quay lại website để lấy.

Đây là ID của Nga nên khi log vào Appstore nó sẽ chuyển sang ngôn ngữ Nga

ID APPLE : b97@appstoreoa.ru

MẬT KHẨU ĐÂY NÈ 😁

@2Appstoreoa